در حال حاضر متولي صدور پلاک ترانزیت بين المللي سازمان ايرانگردي و جهانگردي مي باشد. .

مدارك لازم جهت درخواست پلاک ترانزیت بين المللي : .

اصل پروانه خروج موقت معتبر صادره توسط يكي از گمركات كشور و تصوير پشت و روي آن. .

اصل گذرنامه ج.ا.ايران مالك يا راننده مطابق اسامي معرفي شده در پروانه خروج معتبر و تصوير صفحات مشخصات و اعتبار گذرنامه ( ها ).

کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو .

تكميل فرم هاي درخواست .

آدرس هاي مراکز صدور پلاک ترانزیت بين المللي : تهران – خ خرمشهر- خ شهيد عربعلي – پلاك 2 .

نمايندگي های منتخب کانون در سراسر کشور .